Шина мідна: види обробки

Шина мідна

Шина мідна: види обробки

Для отримання необхідної форми і характеристик вироби з міді піддають різним видам обробки. Такий прокат як лист, пруток або шина мідна можуть зварюватися, паятися або піддаватися відпалюванню, щоб забезпечити необхідні властивості та експлуатаційні параметри.

Паяння і зварювання міді

За допомогою м’яких або твердих припоїв можна проводити спаювання мідних заготовок. При використанні твердих видів припою, через високотемпературний вплив може губитися рівень міцності самого металу в зоні з’єднання. Від застосування м’яких варіантів припоїв (які містять домішки олова або свинцю), практично не виникає зменшення міцнісних параметрів виробів.
Висока теплопровідність мідного прокату негативно позначається на процесі зварювання заготовок. Теплова енергія, яка виділяється під час зварювання, занадто швидко відводиться з зони формування шва. Більш низький рівень теплопровідності мають марки розкисленої фосфором міді, і завдяки цьому вони відрізняються хорошим рівнем зварюваності.
Найбільш часто використовують методики електродугового зварювання мідних виробів у середовищі інертних газів. Такий процес має свої технологічні переваги. Отримання якісних зварних з’єднань забезпечується безперервною подачею в область формування шва суміші інертного газу (аргону). Він перешкоджає насиченню міді воднем і киснем, створюючи необхідні умови для отримання однорідної і міцної структури шва.

Особливості відпалювання мідних заготовок

Для отримання необхідних властивостей деталі з міді обробляються в різних високотемпературних режимах відпалювання. Його застосовують як проміжну термообробку між процесами холодного деформування або як остаточну процедуру для формування потрібних характеристик металу. Таке рекристалізаційне відпалювання дозволяє отримувати однорідні зерна у внутрішній структурі міді.
Щоб усунути процес насичення воднем (воднева хвороба), заготовки з безкисневої міді (або розкисленої за допомогою фосфору) відпалюються в нейтральних або слабковідновлювальних середовищах. Відпалювання для такого металу проводиться при 200-240°С. Для кисневмісної міді необхідно використовувати нейтральне або слабкоокислювальне середовище та режим нагрівання до 180-230°С.
Правильний вибір параметрів термовідпалювання дозволяє якісно проводити подальше згинання, полірування, травлення і витяжку мідних виробів.